"Promoting social inclusion and integration through an education based on learner-centred approaches to learning"

Aquest curs es va celebrar a Terracina, Itàlia del 9 al 14 de desembre de 2019.

Descripció


El curs de formació s’adreça a mestres, professors de secundària i professionals que pretenen aprofundir i
millorar els coneixements i les habilitats relacionades amb la teoria i els mètodes per promoure la inclusió i la integració social a través d'una formació efectiva centrada en els aprenentatges.


L’activitat de formació s’ha estructurat perquè els participants puguin adquirir coneixements i desenvolupar les competències necessàries per assolir els objectius del curs mitjançant l'aprofundiment teòric, treballant en grup i la pràctica mitjançant exercicis.

eu track.png
Timetable.png